OUR POLICY & CERTIFICATES

MANAGEMENT STATEMENT

Jindal Films Kerkrade wants to be profitable, but also to become the largest and most innovative manufacturer of flexible packaging in the world and the preferred supplier for our customers. To achieve these goals we deliver products and services in the market that can be used as complete solutions to packaging challenges. At the same time we provide excellent value to our customers. In addition, wherever we operate, we will conduct corporate social responsibility, pursue high ethical standards, comply with all applicable laws, and respect local and national cultural norms. Another goal is to protect the health and safety of our employees and local residents. In all our activities we deal responsibly with the environment and we frequently think about ways to reduce the adverse environmental impact of our activities. Our products and activities meet strict quality standards.
Jindal Films recognizes that business success is only possible with dedicated, skilled and motivated employees. To our workplaces, employees are valued and supported. Communication is open and honest. Effective collaboration and teamwork is encouraged. Employees can perform the work assigned to them in environments where harassment and discrimination are not allowed. We offer employees opportunities to follow training courses and to develop. Business decisions are made efficiently and are based on facts.

Jindal Films wil niet alleen winstgevend zijn, maar ook uitgroeien tot de grootste en meest innovatieve producent van flexibele verpakkingen ter wereld én voorkeursleverancier van onze afnemers worden. Om deze doelen te bereiken brengen we producten en diensten op de markt die kunnen worden gebruikt als complete oplossingen voor verpakkingsuitdagingen. Tegelijkertijd bieden we uitstekende waarde aan onze klanten. Daarnaast zullen we overal waar we actief zijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen, strenge ethische normen nastreven, alle toepasselijke wetten naleven, en lokale en nationale culturele normen respecteren. Ook doen we er altijd alles aan om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en omwonenden te beschermen. Bij al onze activiteiten gaan we verantwoord om met het milieu en we denken regelmatig na over manieren om de nadelige invloed van onze activiteiten op het milieu te beperken. Onze producten en activiteiten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.
Jindal Films erkent dat zakelijk succes alleen mogelijk is met toegewijde, vakkundige en gemotiveerde medewerkers. Op onze werkplekken worden medewerkers gewaardeerd en gesteund. De communicatie is open en eerlijk. Effectieve samenwerking en teamwerk worden gestimuleerd. Medewerkers kunnen de werkzaamheden die aan hen zijn toegewezen, uitvoeren in omgevingen waar intimidatie en discriminatie niet zijn toegestaan. We bieden medewerkers kansen om trainingen te volgen en zich te ontwikkelen. Zakelijke beslissingen worden efficiënt genomen en worden gebaseerd op feiten.

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

SUSTAINABILITY PROGRAMS